Wednesday, 4 May 2011

येथे थुंकु नये!आपण जागो जागी,म्हणजे, इमारतीमधील कोपरे, जिन्याचे कोपरे, रेल्वे स्टेशन वरील कोपरे अशा कानाकोपर्यातील जागेत काही महानुभाव थुंकुन घाण करतात। साधे सुधे थुंकणे नव्हे तर पान खानुन थुंकणे। त्या जागा इतक्या घाण झालेल्या असतात की तेथुन जाणे ही अवघड होऊन जाते। मला अशा लोकांची घृणा वाटते।
आपण बारकाईने विचार केला तर लक्षात येईल की एखादा कोपरा नुकताच रंगविला असेल व तेथे कोणीच घाण केलेली नसेल तर कोणी ही तेथे घाण करायला धजावत नाही, जोपर्यंत एखादी धुरंदर व्यक्ति तेथून जात नाही आणि थूंकत नाही तो पर्यंतच। त्या पहिल्या महाभागाने घाण केलि आणि ती दुसर्याच्या नजरेस पडली की ३-४ दिवसात त्या कोपर्याची वाट लागली म्हणून समजायच।

Friday, 15 April 2011

गरज नसतांना भोंगा का वाजवावा?


आपण आपली दुचाकी चालवित आहोत. समोर खुप वाहनं असल्याने हळुवारपणे वाहन चालवावे


लागत आहे आणि कोणीतरी मागुन जोरजोरात भोंगा म्हणजे होर्न वाजवित आहे. अशा वेळी मला फार चिड येते. त्याला समोर गर्दी आहे हे दिसत कसे नाही. हा आंधळा तर नाही न! नाही कारण तो एकटाच वाहन चालवित आहे. त्याने किती ही साईड मागायचा प्रयत्न केला तरी तो गर्दी तुन पुढे जाणे अशक्य आहे. याला उताविळ पणा म्हणायचा का?
अशा लोकांची मला खुप चिड येते.
तेव्हा राग घालविण्यासाठी मनातल्या-मनात त्याला दोन-चार शिव्या हाणाव्याशा वाटतात. पण तो आपला प्रांत नसल्याने राग गिळावा लागतो आणि शक्य झाल्यास बाजुला होऊन त्याला मार्ग द्यायचा प्रयत्न करतो.
(इमेज: गुगल)